Gjenåpningen av Hovinbekken i Oslo: Blågrønn byutvikling - økt livskvalitet

Vis opptak
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • Biologisk mangfold
  • _VANN_

Hovinbyen er et av Oslos største byutviklingsprosjekter i moderne tid. Her har Norconsult i en årrekke jobbet planmessig med å løfte vannet frem fra undergrunnen og glemselen, og på den måten bragt biologisk mangfold og naturmiljø tilbake til byen. Hovinbekken er et prisbelønnet prosjekt som viser hvordan byplanlegging, landskapsarkitektur og ingeniørvitenskap i praksis kan spille sammen for å skape blågrønne byer.

Foredragsholdere

Terje Hoel

Senior prosjektleder