Ansvarlige leverandørkjeder i norsk solbransje

Vis opptak
  • Fornybar Energi

Tvangsarbeid langs leverandørkjeden i solenergibransjen er en alvorlig bekymring for vår industri. Dette er ikke utfordringer som enkeltselskaper kan møte alene og det er derfor viktig med tett samarbeid mellom både bransjeaktører og myndigheter både nasjonalt og internasjonalt for å finne gode løsninger. Solenergiklyngen jobber kontinuerlig med dette, og utfordringene, arbeidet og de potensielle løsningene vil belyses i dette foredraget.

Du vil også like:

Prosessvarme i dag og i morgen - veien til fossilfri prosessvarme

Kan solkraft ifm. samferdselprosjekter faktisk monne og være en realistisk løsning i Norge?

Är ett kraftledningsprojekt alltid grönt?

Patentlösningen som sänker uppvärmningskostnaden med över två tredjedelar

Foredragsholdere

Maja Busch Sevaldsen

EU rådgiver industri og bærekraft i Solenergiklyngen