Bruer i det grønne skiftet

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Digitalisering og bærekraft
  • _SAMFERDSEL_

Er du nysgjerrig på hvordan vi jobber med prosjektering av bruer i det grønne skiftet? I dette webinaret deler vi erfaringer fra bygge- og reguleringsplan. Vi viser hvordan vi ved optimaliseringer sparte 1400 tonn CO2 på én bru, og samtidig renset utslipp til fjorden. Vi viser hvordan vi tilpasset brua til landskapet, og ikke landskapet til brua. I tillegg ser vi på hvordan digitalisering og samarbeid kan gjøre at vi får mer bærekraftige bruer.

Foredragsholdere

Eirik Wie Furunes

Leder - Bruer Samferdsel