Elbussrevolusjon - muligheter og utfordringer i ladeinfratruktur

Vis opptak
  • Samferdsel

Også våre busser skal bli utslippsfrie, og det skal skje raskt. Busser skal skiftes og bussdepoter må bygges om. Mange hansyn må tas ved etablering av bussanlegg for elektriske busser: De må lokaliseres i nærheten av bussenes ruter, anleggene er plasskrevende og effektbehovet er stort. Et komplett bussanlegg med alle funksjoner, vil kreve innsats fra vei- og geo-fag, elektro. og infrastuktur-fag, samt byggtekniske fag for kontorer, verksteder og vaskehaller.

 

 

Foredragsholdere

Pål Fritsvold