Effektive tiltak for mer fysisk aktivitet

Vis opptak
  • Samfunn og byutvikling
  • Bygg og eiendom

Hvordan kan vi planlegge områder som tilrettelegger for mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse? Virker tiltakene som er gjennomført og hvilke tiltak har størst effekt? Nettopp dette har Norconsult undersøkt for Helsedirektoratet og konklusjonene bygger på intervjuer med sentrale fagfolk i tillegg til en litteraturstudie og Norconsults vurderinger.

 

Du vil også like:

Rosenholm - strategi for utviklingen av en bærekraftig bydel

Fjordgartneren - Bærekraftig byutvikling i kystlandskapet

Hvordan oppnå bærekraftig strategi?

 

Foredragsholdere

Caroline Broberg

Rådgiver - Plan, VA & miljø

Gunnar Ridderström

Fagekspert - byutvikling