Byer og lokalsamfunn for alle – eksempler på sosial verdiskaping, aldersvennlighet og klimapositivitet i byutvikling

Vis opptak
  • Sosial bærekraft
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _BYGG OG EIENDOM_

"I dette webinaret lærer du hvordan å planlegge og gjennomføre prosjekter som bidrar til sosial bærekraft og klimapositivitet. Du får høre mer om:

Sosial verdiskaping: Beste praksis fra land som jobber målrettet med dette – bør det påvirke innholdet i sosiokulturelle stedsanalyser i Norge?
Håndbok for klimapositiv byromsplanlegging - et verktøy for å redusere klimagassutslipp og styrke alle bærekraftsdimensjoner.
Hvordan medvirkning kan bidra til økt livskvalitet, utsatt behov for pleietjenester og til å skape gode aldersvennlige lokalsamfunn. Med en økende aldrende befolkning, står kommuner overfor både muligheter og utfordringer fremover. "

Foredragsholdere

Lina Maria Ørnehaug

Berit Irmgard Hessel

Seniorrådgiver innenfor landskapsplanlegging

Gunnar Ridderstrøm

Fagekspert