Är ett kraftledningsprojekt alltid grönt?

Vis opptak
  • Sverige

Att bygga ledningar för framtidens elnät räcker inte för att uppnå globala hållbarhetsmål. Vi måste även fundera på hur vi bygger dem. Under detta segment diskuterar vi hur vi jobbar med att lyfta in hållbarhetsfrågorna i projekt generellt, och i projektet Horndal specifikt.

 

Du vil også like:

Reduksjon av effekttopper fra industrien - kan sol, batteri og hydrogen bidra?

Foredragsholdere

Caroline Hermansson

Gruppledare Konstruktion Kraftledning

Carolin Bangay

Kraftledningskonsult & Hållbarhetsansvarig E&I