Jordbruksmark – ett hinder för samhällsutveckling eller en livsviktig resurs?

Vis opptak
  • _SVERIGE_
  • Biologisk mangfold
  • klimarisiko- og klimatilpasning

Hur kan ett samhälle omgärdat av värdefull åkermark växa? Klimatkrisen och det spända politiska världsläget utmanar vår livsmedelsförsörjning. Vårt stora importberoende av mat är redan idag en reell risk. Nu höjs allt fler röster för att skapa en mer hållbar och resilient inhemsk livsmedelsförsörjning. Vår jordbruksmark ses i det sammanhanget som en livsviktig resurs. Men runt om i Norden ger detta upphov till målkonflikter. Kommuner och byggaktörer upplever ofta jordbruksmarken är ett hinder för städer och samhällen att växa.

Välkommen på ett föredrag om hur Norconsult stöttar kommuner i deras beslutsprocess i komplexa avvägningar inom samhällsutvecklingen. Vi visar på konkreta exempel och vägar framåt. 

Foredragsholdere

Charlotta Boström

Samhällsplanerare

Fredrik Larsson

Samhällsplanerare