Optimalisering av materialforbruk i rørsystemer, ved å dimensjonere iht. internasjonal standard

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Digitalisering og bærekraft
  • _VANN_
  • _INDUSTRI_

Materialer er en begrenset ressurs og produksjon av materialer medfører C02-utslipp. Systemberegning og dimensjonering av rør kan redusere materialforbruket, og er dermed med på løse noen av disse utfordringene. I webinaret presenterer vi erfaringer fra bruk av AutoPipe for systemberegning i prosjekter.

Foredragsholdere

Jens Gunnar Slettedal

Seniorrådgiver Kraftverk system

Bjørn Gjertsen

Rådgiver Avdeling Maskin