Fornybarometeret. Status på omstilling og elektrifisering i Norge

Vis opptak
  • Fornybar Energi

Energi Norge måler hvert år hvor langt Norge har kommet med å omstilles til fornybar energi. Kort fortalt går omstillingen riktig vei, men det går altfor sakte. Hvilke områder er vi gode på, og hvor ligger vi etter? Kommer vi i mål med 55 % utslippskutt i 2030

 

Du vil også like:

Reduksjon av effekttopper i industrien - kan sol, batteri og hydrogen bidra?

Kan ny betongteknologi dramatisk redusere BAE-næringens klimaavtrykk?

Har vi nok strøm eller er batterier redningen? Hvordan elektrifisere en anleggsplass - effektbehov og forberedelser

Foredragsholdere

Kristian Blindheim

Fagsjef energiomstilling Fornybar Norge