Reduksjon av effekttopper i industrien - kan sol, batteri og hydrogen bidra?

Vis opptak
  • Industri

Elektrifisering av både industrien og resten av samfunnet øker belastningen på strømnettet. Hvordan skal bedrifter og industri nå målet om et lavere klimafotavtrykk hvis økt etterspørsel etter elektrisk kraft begrenses av overføringskapasitet i lokale og regionale strømnett? Utfordringer knyttet til kapasiteten i strømnettet og målet om økt elektrifisering er allerede en realitet flere steder i landet. Kan lokal energiproduksjon fra solcelleanlegg være en del av løsningen, og samtidig slå to fluer i én smekk? Og hvilken rolle spiller energilagring opp i det hele?

Foredragsholdere

Alexander Bjåen Steen

Rådgiver