Bærekraftig verdistyring - grønn industri

Vis opptak
  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • _INDUSTRI_

Presentasjon av metodikk og database Norconsult innehar for å gjøre mer bærekraftige vurderinger i tidlig fase samt dokumentere i alle beslutninger i prosjektet. Integrasjon mot andre parametre som typisk kost, tid, risiko osv. Vise nytteverdi av bærekraft i tidlig fase og effekt dette har på bærekraft i senere faser.

Foredragsholdere

Arvin Fard

Konsulent Bærekraftig Verdistyring - Pure Logic

Kine Gossé

Prosjektdirektør - Prosessindustri