Klima og miljø i offentlige anskaffelser

Vis opptak
  • Bærekraftige anskaffelser
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _SAMFERDSEL_
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _VANN_

Klima og miljø skal i utgangspunktet vektes med 30 prosent i alle offentlige anskaffelser. Hvordan fungerer dette i praksis? Og når bør det stilles minimumskrav, fremfor vektingskriterier? Vi viser praktiske eksempler.

Ragne er jurist og leder Norconsults interne fagnettverk for anskaffelser. Håvard er bærekraftstrateg for markedsområdet Samferdsel. 

Foredragsholdere

Håvard Kjerkol

Fagspesialist Miljøoppfølging og bærekraft

Ragne Rommetveit

Fagspesialist Plan