Har vi nok strøm eller er batterier redningen? Hvordan elektrifisere en anleggsplass - effektbehov og forberedelser

Vis opptak
  • Samferdsel
  • Vann

Flere og flere byggherrer stiller krav til, og ønsker, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det er et felt i rask utvikling, hvor det stadig kommer nye tilgjengelige maskiner og batteri-/ladeløsninger. Bruk av elektriske anleggsmaskiner krever tidlige forberedelser og tettere dialog med netteier og entreprenører for å sikre både tilgjengelig kraft og en maskinpark som samsvarer med dette. Foredraget vil gjennomgå disse problemstillingene og bygger på erfaringer fra flere prosjekter hvor Norconsult har jobbet med Utslipspfrie anleggsplasser, blant annet for Nye Veier, Statens Vegvesen, Asker kommune, Bærum kommune og Bussanlegg.

 

Foredragsholdere

Tor Mjøs

Balder Bryn Morsund