Hva er «riktig» antall parkeringsplasser for utbyggingsprosjekter?

Vis opptak
  • Samfunn og byutvikling
Utbyggingsprosjekter må i økende grad forholde seg til kommunens transportmål, men det er ikke alltid helt tydelig hva det innebærer. Norconsult bidrar til å belyse hva som er riktig ambisjonsnivå fra et mobilitetsfaglig ståsted, og gir råd om tiltakspakker, der særlig parkeringsdekning er viktig.
Nullvekstmålet er målet om null vekst i antall kjøretøykilometer innenfor et byområde og er forankret av ni byområder, inkludert Oslo, Bergen og Trondheim. Særlige effektive måter å nå målet på er ved god arealplanlegging og fortetting og offentlige virkemidler som gjør at færre kjører bil.

Foredragsholdere

Celina Negro

Rådgiver - Mobilitet og samfunn

Marte Mariussen

Rådgiver - Norconsult