Parallelloppdrag Sogndal: En bussterminal som generator for sosial bærekraft

  • Sosial bærekraft
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • onsdag 24. april
  • kl. 11:30 - 12:00
Synergieffekten av å kombinere bussterminal med boligutvikling, er ikke opplagt. Samtidig er bussterminaler – særlig i mindre byer og tettsteder – fantastiske generatorer for sosial bærekraft. Sosial bærekraft handler om å bygge på en måte som skaper muligheter for at folk kan møte hverandre og være sammen. Vi mener det er nødvendig å forme de fysiske forutsetningene for sosial bærekraft allerede i startfasen av et prosjekt. Dette er utgangspunktet for vårt forslag for parallelloppdraget i Sogndal. Med bussterminalen som generator skapes det et sentralt møtested, og området transformeres fra et grått byttepunkt til Sogndals regionale og lokale knutepunkt.

Foredragsholdere

Sander Dekker

Norconsult

Diana Cruz

Nordic Office of Architecture