Ikke slipp vannet forbi! Selv lite vann kan drive en turbin.

Vis opptak
  • Fornybar Energi

Hvordan kan turbiner drives også ved lav vannføring? Ny teknologi og metoder sikrer bærekraftig utnyttelse av energiressurser. Norconsult og Å energi forteller hvordan dette kan gjøres i praksis.

 

Du vil også like:

Grunnvann til varme og kjøling – hvorfor, hvor og hvordan?

Erfaringer fra utslippsfrie anleggsplasser - praktisk rettet mot planlegging av byggeplassen/gjennomføringen

Elbussrevolusjon - muligheter og utfordinger i ladeinfratruktur

Foredragsholdere

Line Drange Ruud

Kraftverkssjef - Å Energi

Andre Reynaud

Fagekspert maskinanalyse