Kan solkraft ifm. samferdselsprosjekter faktisk monne og være en realistisk løsning i Norge?

Vis opptak
  • Samferdsel

Det snakkes stadig om alle mulighetene knyttet til solenergi, også innen samferdsel, og det dukker stadig opp nye og kreative løsninger som f.eks. solceller integrert i togskinner eller energiproduserende asfalt. Det er tydelig at mulighetene er der, men hva er realistisk gjennomførbart, kan forsvares i et kost-nytte-perspektiv og bidrar til en energiproduksjon som monner? Norconsult jobber på oppdrag for bransjeklyngene Solenergiklyngen, VIA og WoodWorks! Cluster med å utarbeide en rapport som ser på potensialet for utnyttelse av solkraft ifm. samferdselprosjekter i Norge. I dette foredraget vil vi ta en sniktitt på funn og eksempler fra dette arbeidet. Det beslaglegges generelt relativt store arealer og bygges mye infrastruktyr ifm. samferdselsprosjekter, og funn fra dette arbeidet viser at etablering av solkraft på de riktige steden kan gi et vesentlig bidrag til økt energiproduksjon i Norge. Vi tar en titt på konkrete eksempelprosjekter som viser hvordan og når solkraft bør utnyttes ifm. samferdsel.

Foredragsholdere

Alise Hjellbrekke

Martin Høydal