Erfaringer fra flom- og skredhendelser under ekstremværet Hans - hvordan kunne de vært unngått?

Vis opptak
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _VANN_
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _INDUSTRI_
  • _SAMFERDSEL_

Er dagens samfunn tilstrekkelig tilpasset et endret klima? Eller er klimarisikoen så stor at det er vanskelig å forebygge det sterkt økende antallet vannrelaterte naturskader?

Norconsult har lang erfaring med sårbarhetsvurderinger og klimatilpasning i ulike prosjekter. Særlig viktig er kunnskapen fra tverrfaglige feltbefaringer ved ulike ekstremværhendelser. I dette webinaret ser vi nærmere på hovedårsaken til hendelsene og de omfattende skadene, hvem som har ansvaret, og hva som skal til for å redusere de omfattende naturskadene ved flom- og skredhendelser?

Foredragsholdere

Steinar Myrabø

Fagekspert Hydrolog